Om skägg vore tecken på lärdom, skulle en getabock vara professor.

Skaffa dej vänner innan du behöver dem.

Om du inte har något att göra, gör det inte här.

Det är mänskligt att fela. Att skyla över likaså.