Du bör förebrå dig dina misstag och begråta dina fel i din tankes kammare, inte på torgen.

Det finns många som anser det vara förmer att hållas för mästare än att vara det.

Stor låga följer ofta liten gnista.

Ett gott hjärta lär sig snabbt kärlekens språk.

Vårt liv kan inte vara fullkomligt utan vänner.

Den oskicklige smeden klandrar järnet.

Hemligheten med att få saker gjorde är att agera.

Det är kärleken som sätter solen och de andra stjärnorna i rörelse.

De hetaste platserna i helvetet är förbehållet dem som i tider av stor moralisk kris behåller sin neutralitet.

Värme kan inte separeras från eld, såsom skönhet inte kan separeras från Evigheten.

Kom ihåg ikväll.. för det är början på evigheten.

Läs mer om Dante