Många ting går förlorade för att ingen frågar efter dem.

En dålig ursäkt är bättre än ingen.

Den ogifta kvinnan önskar sig mest av allt en äkta man. När hon fått honom önskar hon sig allt annat.

Skaffa dig namn om att stiga upp tidigt, så kan du ligga hela dagen.

Den lata tackan tycker ullen är tung.

En dumbom och hans pengar blir snart skilda åt.

En vacker kvinna är fort klädd.