En klok man skapar fler tillfällen än han finner.

Den som ruvar på hämd håller sina sår öppna.

Det finns föga vänskap här i världen, och minst av allt mellan likar.

Den som inte är beredd att förlåta andra förstör den bro han en gång själv måste gå över.

Lyckan kan liknas vid en marknad där priserna allt som oftast sjunker, om man bara har tid att vänta.

Man föredrar att tro på det man helst håller för sant.

Jag är ense med den som sade: Det är bättre att leva där ingenting är tillåtet än där allt är tillåtet.

Rikedomen är en god tjänarinna men den sämsta av härskarinnor.

Intet är mer fruktansvärt än fruktan själv.

Gud har inte satt någon gräns för intellektet.

Avundet tar aldrig ledigt.

Dagen efter sitt bröllop märker mannen att han har blivit sju år äldre.

En man är vad han vet.

Hoppet är en bra frukost men en dålig kvällsmat.

Det är omöjligt att älska och vara förnuftig på samma gång.

För att kunna behärska naturen måste man lyda den.

Ambitioner är ett märkligt behov av att söka makt och förlora frihet.

Pengar är som gödsel, till ingen nytta om de inte sprids.

Hus är byggda för att bo i, inte för att titta på.

Det är inte vad vi läser utan det vi kommer ihåg som gör oss lärda.

Hustrur är unga mäns älskarinnor, medelålders mäns kamrater och gamla mäns sköterskor.

Den värsta ensamheten är att helt sakna sann vänskap.

Kunskap är makt.

Läs mer om Francis Bacon