Vissa människor föds postumt.

Tolerans är ett bevis för misstro mot sitt eget ideal.

Man hatar inte så länge man avskyr.

Jag känner alltså finns jag.

Hoppet är regnbågen över livets brusande flod.

Kvinnan var Guds andra misstag.

Utan musik skulle livet vara ett misstag.

Hövlighet är ofta ett kännetecken på tafatt blygsamhet.

Ingen segrare tror på tillfälligheter.

Sanningar är illusioner, och man har glömt att de är det.

Övertygelser är farligare fiender till sanningen än lögner.

Det är lättare att förlåta en fiende än en vän.

Den kristna föresatsen att finna världen frånstötande och usel har gjort världen frånstötande och usel.

Vad som görs av kärlek sker alltid bortom gott och ont.

Människorna vill hellre förbättra varandra än sig själva.

Begäret förstorar det man önskar.

Den som inte kan ljuga vet inte vad sanning är.

Det är slut med prästerna och gudarna när människan blir vetenskaplig.

Hur är det nu, är människan ett av Guds misstag eller är Gud ett av människans?

Det finns intet bättre vapen mot en fiende än en annan fiende.

Det är ingen lätt konst att sova. För att bemästra den måste man vara vaken hela dagen.

Fruktansvärda upplevelser väcker misstanken att det är något fruktansvärt med den som har dem.

Den siste Kristne dog på korset.

Att aldrig tala om sig själv är en mycket raffinerad form av hyckleri.

Efter att ha kommit i kontakt med en religiös man så känner jag alltid att jag måste tvätta händerna.

Allt man inte dör av blir man starkare av.

Läs mer om Fredrich Nietzsche