Man behöver endast bli gammal för att bli mildare.

Jag ser inget fel begås som jag inte själv har gjort mig skyldig till.

Ingenting röjer tydligare en människas karaktär än de saker hon finner skrattretande.

Vår herre har skapat nötterna, men han har inte knäckt dem.

Ett onyttigt liv är en tidig död.

Vi är aldrig mer fjärran från det vi önskar än när vi tror oss äga det.

Ju mer jag tänker på saken, dess tydligare tycks det mig att livet är till helt enkelt för att levas

Våra vänner berättar för oss vad vi ska göra, våra fiender lär oss vad vi ska göra.

Man blir aldrig bedragen, man bedrar sig själv.

Ingen hör annat än det de förstår.

Egentligen vet man något först när man nästan ingenting vet. Tvivlet växer med kunskaperna.

Den som inte kan ett annat språk kan inte sitt eget.

Allting har man tänkt på förut. Svårigheten är att tänka på det en gång till.

Först i begränsningen visar sig mästaren.

För att nå upp till allt som krävs av henne måste en människa övervärdera sin förmåga.

Kreditvärdighet är en genom handlingar framkallad föreställning om pålitlighet.

Med vetandet växer tvivlet.

Man lär sig bara något av en människa man älskar.

Vi bör odla våra egenskaper, inte våra egenheter.

Det är ingen konst att bli gammal. Konsten är att härda ut med det.

Den rätte mannen är den som tar tillfället i akt.

Ironi är det lilla saltkorn som gör rätten smaklig.

Öknens beduiner avlägger löfte om att inte äta fisk.

Läs mer om Goethe