Det är bättre att ha gamla avlagda diamanter än inga alls.

En klassiker är en bok som folk berömmer, men inte läser.

Antag att du är en idiot. Och antag att du är med i regeringen. Nej, nu upprepade jag mig.

Arbete består av allt som kroppen tvingas att göra, och lek består av allt som kroppen inte tvingas att göra.

Skjut inte upp sådant till i morgon som precis lika gärna kan skjutas upp till i övermorgon.

Jag har sett människor som är trögare än jag – och sävligare… och till och med stillsammare, lojare och latare än jag. Men de var döda.

Jag tycker inte om arbete, inte ens om någon annan utför det.

Många människor bekymrar sig mycket över de bibelord de inte förstår. För mig är det tvärtom så, att de är de bibelord, vilka jag förstår, som bereder mig de största bekymren.

Läs mer om Mark Twain