Den, som gör allt han vill, gör mycket han inte borde.

Fattigdom är ingen skam men den hjälper ingen fram.