Den kloka kvinnan blir glad när hon anses vacker. Den vackra kvinnan blir glad när hon anses klok.

Hur mycket oftare blir man inte stucken av en ros än bränd av en nässla.

Fred är det samma för landet som sundhet är för kroppen.

Att rädda barn är att rädda framtiden.

Läs mer om Selma Lagerlöf