Sanningen är en sällsynt rätt. Kommer den på bordet kan ingen smälta den.

En som inte gör dumheter som ung, gör det som gammal.

Turen ger aldrig bort någonting. Den lånar bara ut.

När inte fan vill gå själv, skickar han en käring.

Förbjuden väg är ofta hårt sliten.

Han vet inte allting, men han vet allting bättre.

Grannens kor mjölkar alltid bäst.

Tomma tunnor skramlar mest.

Fager mö bär hemgiften i ansiktet.

Så länge som min tunna rann, så kände mig både kvinna och man, men när min tunna slutat rinna kände mig varken man eller kvinna.

Om det vore så roligt att arbeta som många påstår, så skulle borgmästaren hugga sin ved själv.

Gamla bockar har styva horn.

Ingen konst att hålla en dörr stängd, som ingen bankar på.

Den som har planterat trädet får sällan smaka frukten.

Den många brunnar gräver får inte gott vatten i alla.

Man blir inte fattig av det man ger åt den fattige.