Dåren drömmer om rikedom, den kloke om lycka.

Den vise talar om vad han ser, dåren om vad han hört.

Låna inte av den rike och låna inte ut till den fattige.

Den som gräver en grop åt sin granne, bör ta mått på sig själv.

Innan du ger dig in i kärlek, lär dig springa över snö utan att lämna fotspår.