Lyckan är en dröm och lidandet verklighet.

Den som inte kan hata kan inte heller älska.

Ett fyndigt ord bevisar ingenting.

Alla världens storheter väger inte upp en vän.

I penningfrågor har alla samma religion.

Alla en mans resonemang uppväger inte en kvinnas instinkt.

Det onda har vingar, det goda rör sig med snigelfart.

Konsten att tråka ut är konsten att säga allt.

Där jag är, är paradiset på jorden.

Ju äldre ett missförhållande är, desto mera värderas det.

När läkarna inte kan bota en sjukdom ger de den åtminstone ett vackert namn.

Självbelåtenhet är instrumentet för vår självbevarelsedrift.

Medicinens konst består i att lugna och uppmuntra patienten medan naturen botar sjukdomen.

Läkare ordinerar mediciner som de vet föga om för att bota sjukdomar som de vet ännu mindre om till människor som de inte vet något alls om.

Vanligt sunt förnuft är inte särskilt vanligt.

Läs mer om Voltare