Döden är en skuld som ingen kan betala mer än en gång.

Lyckan är lik en parfym; vi kan inte stänka den på en annan utan att ett par droppar faller på oss själva.

Gud har givit dej ett ansikte och du själv skapar dig ett annat.

Den som dör betalar alla sina skulder.

Du må vara så kysk som is, så ren som snö – du skall ändå icke undgå förtal.

Ge alla ditt öra men endast några få din röst.

En kvinnas tankar kommer alltid innan hennes handling.

Kärleken är djup som havet. Ju mer den ger, ju mer har den kvar.

Ingenting kommer av ingenting.

Tårar är kvinnans starkaste vapen men hennes djupaste förnedring.

Älska alla, lita på några få, handla inte fel mot någon.

Nog vet man vad man är, men inte vad man kan bli.

Kärlek är inte kärlek som förändras när förändringar sker.

Det är en sak att bli frestad, men en helt annan att falla för den.

Att inte ha något är att inget kunna förlora.

Där den verkliga vänskapen råder behövs inga ceremonier.

O, vilket bittert öde att se lyckan genom en annans mans ögon.

Det byggs ingen säker borg på blod och ingen lever länge på andras död.

Läs mer om William Shakespeare