Som regnet slår ner i en illa täckt hydda, så slår passionen ner i ett tanklöst sinne.

När den rike gräver sin skatt djupare och djupare ned i jorden är det för att i förväg bana sig väg till helvetet.