Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum.

Den som står på tå står ostadigt.

Tre år för att lära ett yrke, tre dar för att förfalla i slöhet.

Om du tror att du vet allt är du dåligt underrättad.

En god lärare är bättre än en hylla full med böcker.

Om du vill lära känna vägen framför dig, fråga dem som går åt andra hållet.

Att studera är som att ro uppför strömmen, den som inte tar krafttag glider tillbaka.